Kaynak Gösterme İlkeleri

Kitap

Alfabetik uyumu sağlamak adına birden fazla yazarı olan kaynaklarda, ilk yazar “soyisim, isim,” diğer yazarlarsa “isim soyisim,” şeklinde yazılır.

İlk Not

 1. Ahmet Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014), 23.
 2. Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Minnesota: University of Minnesota Press, 2008), 52.
 3. Walter G. Andrews ve Mehmet Kalpaklı, Sevgililer Çağı & Erken Modern Osmanlı-Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili, çev. N. Zeynep Yelçe (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018), 84.

Kısa Not

 1. Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 137.
 2. Eagleton, Literary Theory, 52.
 3. Andrews ve Kalpaklı, Sevgililer Çağı, 78.

Kaynakça (Alfabetik sırayla)

Andrews, Walter G. ve Mehmet Kalpaklı. Sevgililer Çağı & Erken Modern Osmanlı-Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili. Çeviren N. Zeynep Yelçe. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018.

Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Minnesota: University of Minnesota Press, 2008.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014.

Kitap bölümü

İlk not ve kısa not bölümlerinde alıntıladığınız belirli sayfa veya sayfa aralığını veriniz. Kaynakça bölümünde ise, tüm yazının sayfa aralığını belirtiniz.

İlk Not

 1. Fatih Altuğ, “19. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında İmparatorluk, Medeniyet, Yerlilik, Yaban(cı)lık ve Din,” Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbulu’nda Modern Edebi Kültür içinde, haz. Fatih Altuğ ve Mehmet Fatih Uslu (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014),  73.
 2. Selim Sırrı Kuru, “The Literature of Rum: The Making of a Literary Tradition (1450-1600),” in The Cambridge History of Turkey: The Ottoman Empire as a World Power, 1453-1603, ed. Suraiya N. Faroqhi and K. Fleet (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 560.

Kısa Not

 1. Altuğ, “19. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında İmparatorluk, Medeniyet, Yerlilik, Yaban(cı)lık ve Din,” 73.
 2. Kuru, “The Literature of Rum,” 560.

Kaynakça (Alfabetik sırayla)

Altuğ, Fatih. “19. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında İmparatorluk, Medeniyet, Yerlilik, Yaban(cı)lık ve Din.” Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbulu’nda Modern Edebi Kültür içinde, hazırlayanlar Fatih Altuğ ve Mehmet Fatih Uslu, 65-115. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

Kuru, Selim Sırrı. “The Literature of Rum: The Making of a Literary Tradition (1450-1600).” In The Cambridge History of Turkey: The Ottoman Empire as a World Power, 1453-1603, edited by Suraiya N. Faroqhi ve K. Fleet, 548-592. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Çeviri kitap

İlk Not

 1. Victoria Rowe Holbrook, Aşkın Okunmaz Kıyıları: Türk Modernitesi ve Mistik Romans, çev. Erol Köroğlu ve Engin Kılıç (İstanbul: İletişim Yayınları 2014), 78.

Kısa Not

 1. Holbrook, Aşkın Okunmaz Kıyıları, 78.

Kaynakça

Holbrook, Victoria Rowe. Aşkın Okunmaz Kıyıları: Türk Modernitesi ve Mistik Romans. Çevirenler Erol Köroğlu ve Engin Kılıç. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.

E-Kitap

Çevrimiçi başvurulan kitaplar için, bir URL veya veritabanının adını ekleyin. Diğer e-kitap türleri için biçimi adlandırın. Sabit sayfa numaraları yoksa, varsa notlarda bir bölüm başlığı veya bölüm veya başka bir numara belirtin (veya basitçe atlayın).

İlk Not

 1. Franz Kafka, Bir Köpeğin Araştırmaları, çev. Tevfik Turan. (İstanbul: Can Yayınları, 2020), 52, https://play.google.com/store/books/details/Franz_Kafka_Bir_Köpeğin_Araştırmaları?id=QqzmDwAAQBAJ&gl=TR.
 2. Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar(İstanbul: İletişim Yayınları, 2019), 3.bölüm, Kindle.

Kısa Not

 1. Kafka, Bir Köpeğin Araştırmaları, 52.
 2. Atay, Tehlikeli Oyunlar, 3.bölüm.

Kaynakça (Alfabetik sırayla)

Atay, Oğuz. Tehlikeli Oyunlar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Kindle.

Kafka, Franz. Bir Köpeğin Araştırmaları. Çevirmen Tevfik Turan. İstanbul: Can Yayınları, 2020. https://play.google.com/store/books/details/Franz_Kafka_Bir_Köpeğin_Araştırmaları?id=QqzmDwAAQBAJ&gl=TR.

Makale

İlk not ve kısa not bölümlerinde alıntıladığınız belirli sayfa veya sayfa aralığını veriniz. Kaynakça bölümünde ise, tüm makalenin sayfa aralığını belirtiniz.

(Varsa, makalenin öncelikli olarak DOI (Digital Object Identifier) numarasını ekleyiniz. DOI numarası, bir internet tarayıcısının adres çubuğuna http://dx.doi.org/ adresine eklenerek yazıldığında, kullanıcıyı kaynağa götürür. Eğer DOI yoksa URL adresini yazınız.).

İlk Not

 1. Sibel Irzık, “What If One Day Things Go Mad?: The Unruly Objects of Tanpınar’s Modernism,” Middle Eastern Literatures 20, no. 2 (Mayıs 2017): 199.
 2. Hatice Aynur ve Fatma Şen, “Hıfzî Ağa’nın (ö.1173/1759-60) I. Mahmud İçin Yazılan Şiirler Mecmuası (TSMK-Revan 1977) Üzerine,” Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi4, no. 3 (Aralık 2019): 43, https://doi.org/10.34083/akaded.653182.
 3. Erkan Irmak, Abdurrahim Karabaşoğlu ve Mehmet Şamil Dayanç, “Yazarlarının Unuttuğu Metinler: 2000-2016 Yılları Arasında Yeni Türk Edebiyatı Alanında Tamamlanan Doktora Tezleri ve Anlattıkları,” Toplum ve Bilim 141 (2017): 6.

Kısa Not

 1. Irzık, “The Unruly Objects of Tanpınar’s Modernism,” 199.
 2. Aynur ve Şen, “Hıfzî Ağa’nın (ö.1173/1759-60) I. Mahmud İçin Yazılan Şiirler Mecmuası (TSMK-Revan 1977) Üzerine,” 43.
 3. Irmak, Karabaşoğlu ve Dayanç, “Yazarlarının Unuttuğu Metinler: 2000-2016 Yılları Arasında Yeni Türk Edebiyatı Alanında Tamamlanan Doktora Tezleri ve Anlattıkları,” 14.

Kaynakça (Alfabetik sırayla)

Aynur, Hatice ve Fatma Şen. “Hıfzî Ağa’nın (ö.1173/1759-60) I. Mahmud İçin Yazılan Şiirler Mecmuası (TSMK-Revan 1977) Üzerine.” Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4, no. 3 (Aralık 2019): 39-73. https://doi.org/10.34083/akaded.653182.

Irmak, Erkan, Abdurrahim Karabaşoğlu ve Mehmet Şamil Dayanç. “Yazarlarının Unuttuğu Metinler: 2000-2016 Yılları Arasında Yeni Türk Edebiyatı Alanında Tamamlanan Doktora Tezleri ve Anlattıkları.” Toplum ve Bilim 141 (2017): 5–34.

Irzık, Sibel. “What If One Day Things Go Mad?: The Unruly Objects of Tanpınar's Modernism.” Middle Eastern Literatures 20, no. 2 (Mayıs 2017): 198-214.

Online dergide makale

Varsa, derginin DOI (Digital Object Identifier) numarasını ekleyiniz. DOI numarası, bir internet tarayıcısının adres çubuğuna http://dx.doi.org/ adresine eklenerek yazıldığında, kullanıcıyı kaynağa götürür. Eğer DOI yoksa URL adresi yazınız.

İlk Not

 1. Azade Seyhan, “The Enduring Relevance of Emine Sevgi Özdamar,” Monograf 12 (2019): 165, erişim 3 Ekim 2021, http://monografjournal.com/sayilar/12/09-azade-seyhan.pdf.
 2. Esin Örücü ve İnci Enginün, “Shakespeare’de Ne Seyrediyoruz: Oyun mu, Adaletin Tecellisi mi?,” Zemin 2 (2021): 122, erişim 14 Mart 2022, http://zemindergi.com/wp-content/uploads/2021/12/5-Esin-Orucu-Inci-Enginun.pdf.

Kısa Not

 1. Seyhan, “The Enduring Relevance,” 165.
 2. Örücü ve Enginün, “Shakespeare’de Ne Seyrediyoruz,” 122.

Kaynakça  (Alfabetik sırayla)

Örücü, Esin ve İnci Enginün. “Shakespeare’de Ne Seyrediyoruz: Oyun mu, Adaletin Tecellisi mi?.” Zemin 2 (2021): 114-135. Erişim 14 Mart 2022, http://zemindergi.com/wp-content/uploads/2021/12/5-Esin-Orucu-Inci-Enginun.pdf.

Seyhan, Azade. “The Enduring Relevance of Emine Sevgi Özdamar.” Monograf 12 (2019): 161-173. Erişim 3 Ekim 2021, http://monografjournal.com/sayilar/12/09-azade-seyhan.pdf.

Günlük gazetelerden ve dergilerden alınmış makaleler

Gazete veya haber sitelerinden, dergilerden, bloglardan ve benzeri mecralardan makaleler benzer şekilde alıntılanır. Varsa sayfa numaraları bir dipnotta belirtilebilir, ancak kaynakçada çıkarılır. Makaleye çevrimiçi başvurulmuşsa, bir URL veya veritabanı adı eklenir.

İlk Not

 1. Şerif Mardin, “Hayal Gücümüz Sansürlü,” Milliyet, 24 Kasım 2000, 22.
 2. Leylâ Erbil, “Vüs’at Bener: O Duyarlı Adam,” Cumhuriyet, 22 Ocak 1995.

Kısa Not

 1. Mardin, “Hayal Gücümüz Sansürlü,” 22.
 2. Erbil, “Vüs’at Bener: O Duyarlı Adam.”

Kaynakça  (Alfabetik sırayla)

Erbil, Leylâ. “Vüs’at Bener: O Duyarlı Adam.” Cumhuriyet, 22 Ocak 1995.

Mardin, Şerif. “Hayal Gücümüz Sansürlü.” Milliyet, 24 Kasım 2000.

Söyleşi veya Röportaj

İlk Not

 1. Aksu Bora, ‘‘Harekete Geçtiğinizde Umutsuz Olma İhtimaliniz Yok,’’ röportajı yapan Aynur Kulak. K24, 27 Ocak 2022, https://t24.com.tr/k24/yazi/aksu-bora-ile-iradenin-iyimserligi-uzerine,3562.
 2. Mustafa Altuğ Yayla, “Edebiyat Söyleşileri 159. Bölüm,” söyleşiyi yapan Ahmet Murat Özel, Edebiyat Söyleşileri, TRT2, 8 Haziran 2022, TV, 58:00, https://www.trtizle.com/programlar/edebiyat-soylesileri-ahmet-murat-ozel/edebiyat-soylesileri-159-bolum-9105325

Kısa Not

 1. Bora, röportaj.
 2. Yayla, söyleşi.

Kaynakça  (Alfabetik sırayla)

Bora, Aksu. “Harekete Geçtiğinizde Umutsuz Olma İhtimaliniz Yok.” Röportajı yapan Aynur Kulak. K24, 27 Ocak 2022. https://t24.com.tr/k24/yazi/aksu-bora-ile-iradenin-iyimserligi-uzerine,3562.

Yayla, Mustafa Altuğ, “Edebiyat Söyleşileri 159. Bölüm.” Söyleşiyi yapan Ahmet Murat Özel, Edebiyat Söyleşileri, TRT2, 8 Haziran 2022, TV, 58:00. https://www.trtizle.com/programlar/edebiyat-soylesileri-ahmet-murat-ozel/edebiyat-soylesileri-159-bolum-9105325

Doktora ve Yüksek lisans tezleri

İlk Not

 1. Günil Özlem Ayaydın Cebe, “19. Yüzyılda Osmanlı Toplumu ve Basılı Türkçe Edebiyat: Etkileşimler, Değişimler, Çeşitlilik” (Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2009), 32.
 2. Mehmet Fatih Uslu, “The Emergence of an Oppositional Focus Between Socialism and Avant-gardism” (Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2004), 55.

Kısa Not

 1. Ayaydın Cebe, “19. Yüzyılda Osmanlı Toplumu ve Basılı Türkçe Edebiyat,” 32.
 2. Uslu, “The Emergence of an Oppositional Focus Between Socialism and Avant-gardism,” 55.

Kaynakça  (Alfabetik sırayla)

Ayaydın Cebe, Günil Özlem. “19. Yüzyılda Osmanlı Toplumu ve Basılı Türkçe Edebiyat: Etkileşimler, Değişimler, Çeşitlilik.” Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2009.

Uslu, Mehmet Fatih. “The Emergence of an Oppositional Focus Between Socialism and Avant-gardism.” Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2004.

Websitesi içeriği

Metinde web sayfalarını ve diğer web sitesi içeriğini açıklamak genellikle yeterlidir (“1 Mayıs 2017 itibariyle, Yale’nin ana sayfası listelenmiştir . . .”). Daha resmi bir alıntı gerekiyorsa, aşağıdaki örnekler gibi biçimlendirilebilir. Yayın veya revizyon tarihi belirtilmeyen bir kaynak için bir erişim tarihi ekleyin (2 numaralı örnekte olduğu gibi).

İlk Not

 1. “Gizlilik Politikası,” Gizlilik ve Şartlar, Google, son değiştirilme tarihi 17 Nisan 2017, https://www.google.com/policies/privacy/.
 2. “Yale Hakkında: Yale Gerçekleri,” Yale Üniversitesi, erişim 1 Mayıs 2017, https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.
 3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” Kasım 2016’da TEDxBeaconStreet'te çekildi, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like.

Kısa Not

 1. Google, “Gizlilik Politikası.”
 2. “Yale Gerçekleri.”
 3. Bouman, “Kara Delik.”

Kaynakça (Alfabetik sırayla) 

Buman, Katie. “Bir Kara Deliğin Resmi Nasıl Çekilir?” Kasım 2016’da TEDxBeaconStreet, Brookline, MA’da çekildi. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like.

Google. “Gizlilik Politikası.” Gizlilik ve Şartlar. Son değiştirilme tarihi 17 Nisan 2017. https://www.google.com/policies/privacy/.

Yale Üniversitesi. “Yale Hakkında: Yale Gerçekleri.” Erişim 1 Mayıs 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.

Sosyal Medya

İlk Not

 1. Nesir Dergisi (@nesirdergisi), “Nesir’in ilk sayısında Thomas Aiello, 20. yüzyıl Amerikan Edebiyatından Stanley Elkin’in metinlerinde türlerarası unsurların izini sürerek insan ve insan dışını içeren farklı türler arasında ne gibi denklikler kurulabileceğini gösteriyor,” Twitter, Kasım 2021, https://twitter.com/nesirdergisi/status/1457340247021428736?t=X0fT6FwrUHX9jUoc7tntzg&s=08.

Kısa Not

 1. Nesir Dergisi, “Nesir’in ilk sayısında.”

Kaynakça

Nesir Dergisi. “Nesir’in ilk sayısında Thomas Aiello, 20. yüzyıl Amerikan Edebiyatından Stanley Elkin’in metinlerinde türlerarası unsurların izini sürerek insan ve insan dışını içeren farklı türler arasında ne gibi denklikler kurulabileceğini gösteriyor.” Twitter, Kasım 2021. https://twitter.com/nesirdergisi/status/1457340247021428736?t=X0fT6FwrUHX9jUoc7tntzg&s=08.

Şahsi İletişim

E-posta, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla gönderilen doğrudan mesajlar dahil olmak üzere şahsi iletişim genellikle yalnızca metinde veya notta belirtilir; nadiren bir kaynakçaya dahil edilir.

İlk Not

 1. Mustafa Altuğ Yayla, Facebook üzerinden yazara mesaj, 1 Ağustos 2021.