Telif Hakkı ve Lisans

• Dergiye yazı teslimi, çalışmanın daha önce basılmadığı, eş zamanlı olarak başka bir yerde yayınlanması için başvurulmadığı ve Dergide yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar, çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu’na  devretmektedir. Yazar, izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacağını kabul eder. Telif hakkı devri için yazar yazı ile birlikte Telif Hakkı Devir Formunu da imzalayıp yüklemek zorundadır.

• Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.

• Dergi içeriği ve dergide yayınlanan her makale Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) kapsamında lisanslanmaktadır. Buna göre yayınlanan eserlerin paylaşımı ve kullanımı atıf gösterilmek koşuluyla serbesttir.