Yayıncı

Mustafa Altuğ Yayla (Samsun Üniversitesi, Türkiye, altug.yayla@samsun.edu.tr)

https://www.altugyayla.com/