Editör Kurulu

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Servet Gündoğdu (Samsun Üniversitesi, Türkiye; Universität zu Köln, Almanya, sguendo1@uni-koeln.de

EDİTÖRLER
Esra Akbulak (Samsun Üniversitesi, Türkiye, esra.akbulak@samsun.edu.tr
Kaan Kurt (Samsun Üniversitesi, Türkiye, kaan.kurt@samsun.edu.tr

YAYIN KURULU
Oscar Aguirre-Mandujano (University of Pennsylvania, ABD)
Günil Özlem Ayaydın-Cebe (Samsun Üniversitesi, Türkiye)
Mustafa Bal (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye)
Abdullah Başaran (Hitit Üniversitesi, Türkiye)
Atiye Gülfer Gündoğdu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye; Universität zu Köln, Almanya)
Alptuğ Ahmet Güney (Universität Bonn, Almanya)
Elif Sezer-Aydınlı (Freie Universität Berlin, Almanya)
Cevat Sucu (Samsun Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Sait Şener (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye)
Emine Temel-Alemdar (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
Mustafa Altuğ Yayla (Samsun Üniversitesi, Türkiye)

KİTAP DEĞERLENDİRME EDİTÖRÜ 
Veysel Öztürk (Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye)

ARAŞTIRMA NOTU EDİTÖRÜ
Alptuğ Ahmet Güney (Universität Bonn, Almanya)

ÇEVİRİ EDİTÖRÜ
Nefise Kahraman (University of Toronto, Kanada)

BELGELER EDİTÖRÜ
Cevat Sucu (Samsun Üniversitesi, Türkiye)

İNGİLİZCE EDİTÖRÜ
Monica Katiboğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye)

TÜRKÇE EDİTÖRÜ
Yurdagül Aydın-Üngör (Samsun Üniversitesi, Türkiye)
Turhan Koç (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye)