Dergi Hakkında

Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2757-9999, e-ISSN: 2822-468X), hakemli bir edebiyat dergisidir. On dokuzuncu asrın ikinci yarısından itibaren entelektüel düşüncenin icrası ve paylaşımı için imkân olarak görülen “nesir”i isim edinen Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, kurmaca ve kurmaca dışı metinlerin diyalojik ilişkisine uygun bir mecra oluşturma maksadıyla 2021’in Ekim ayında yayın hayatına başlamıştır. Nesir’in yayın dili Türkçe ve İngilizcedir; Bahar/Nisan ve Güz/Ekim olmak üzere senede iki sayı olarak yayımlanır.

Derginin yayın ve danışma kurulunu, çalışmalarını dünyanın çeşitli üniversitelerinde, beşerî bilimlerin farklı alanlarında sürdüren uluslararası yetkinliğe sahip akademisyenler oluşturmaktadır. Nesir paydaşlarının temel amacı, başta Türk edebiyatı olmak üzere farklı dönem ve coğrafyaların edebiyatlarını karşılaştırmalı edebiyat perspektifi ile irdelemek ve bu sayede dünyadaki disiplinlerarası edebiyat çalışmalarıyla diyalog içinde bir platform oluşturmaktır.

Ulusal ve uluslararası indekslerde yer alarak edebiyat çalışmalarına yerel ve evrensel ölçekte katkı sunmak Nesir‘in öncelikli hedefleri arasındadır. Türk ve dünya edebiyatlarını dilbilim, psikoloji, sosyoloji, tarih, halkbilim, antropoloji ve felsefe gibi farklı disiplinlerin bakış açısından ve araştırma yöntemlerinden yararlanarak inceleyen yazarların, Nesir aracılığıyla  edebiyata ve disiplinlerarası çalışmalara katkı sunmaları beklenir. Bu çerçevede Nesir hem alanında uzman isimlerin yazılarına hem de genç araştırmacıların ufuk açan, özgün çalışmalarına açık alan sunmaktadır.

Saygın akademisyenlerden oluşan danışma kurulunun katkıları ve yayın kurulunun kararıyla Nesir dosya konulu veya açık sayı olarak yayımlanmaktadır. Dosya konulu sayılar dosya dışı yazılara da yer verebilir. Dosya konusu olmadan yayımlanan sayılar ise edebiyatın kendine özgü ve disiplinler-arası sorun ve yönelimlerini tartışan metinleri bir araya getirir. Dergiye yayımlanması talebiyle gönderilen yazılar önce yayın kurulu tarafından incelenir, ardından yazarların ve hakemlerin kimliklerinin gizli tutulduğu hakem değerlendirmesine sunulur. Nesir basılı şekilde birçok üniversite ve araştırma kütüphanesinde yer alacak, aynı zamanda https://nesirdergisi.com adresi üzerinden erişime açık olacaktır.