Yayın Politikası

Makale Değerlendirme Süresi ve Süreci

Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen akademik çalışmalar öncelikle yayın kurulu ve alan editörleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulur; yayın kurulu ve alan editörleri tarafından uygun bulunan çalışmalar, değerlendirilmek üzere konuyla ilgili iki hakeme yazar adları gizlenerek gönderilir. Aynı şekilde yazarlara da hakem adları açıklanmaz. Makale tesliminden sonraki üç ay içerisinde hakem raporları yazara iletilir ve raporda düzelti/değişiklik talebi söz konusu ise yazarın yeniden düzenleme yapması istenir. Yayımlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların düzeltilmiş biçimlerinin, yazarları tarafından en geç on beş gün içerisinde mail olarak iletilmesi beklenir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, değerlendirilmek üzere üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya yayın kurulu kararıyla reddedilebilir.

• Kitap tanıtım ve değerlendirme, eleştirel deneme, araştırma notu niteliğindeki yazılar hakeme gönderilmez; alan editörleri ve yayın kurulu tarafından değerlendirilir.

Açık Erişim

Nesir, açık erişimli bir dergi olup, derginin tüm içeriğine kişiler ve kurumlar tarafından ücretsiz erişilebilir. Tüm kullanıcılar, yazarlardan ya da dergi yönetiminden izin almaksızın dergide yayınlanan yazıların tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, çıktı alabilir, arayabilir ve bağlantı verebilir. Dergi erişim politikasında BOAI açık erişim yaklaşımı benimsenmektedir.

Telif Hakkı ve Lisans

• Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır. Yayınlanan tüm makalelere Açık Erişim politikası kapsamında internet bağlantısı olan herkes erişebilir. Lisans, orijinal çalışma ve kaynağa uygun şekilde atıfta bulunulması koşuluyla, herkesin çalışmayı kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir.

• Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.

• Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) lisansının hüküm ve koşulları altında telif hakları yazarlara aittir. Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı detaylarını tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye yayını kullanma hakkı verir.

İntihal ve Etik İlke Kontrolü

• Dergiye gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesi öncesinde yayın kurulu tarafından etik kurallar açısından incelenir; intihal kontrol yazılımı iThenticate ile kontrol edilir ve ilgili rapor hakemlerin ve yazarın değerlendirmesi amacıyla paylaşılır. Yazı içeriklerinden yazar sorumludur. Daha önceden yayınlanmış materyaller; metin, tablolar, görseller vb. için yazar ve yayıncılardan izin almak yazarın sorumluluğundadır.

Yayın Ücreti

Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergi olup; yazı gönderimi, değerlendirme süreci ya da yayın için ücret alınmamaktadır. Hakem değerlendirmesi ya da DOI numarası için ücret talep edilmemektedir. Her türlü yazı gönderme, değerlendirme ve yayın işlemleri ücretsizdir.