Amaç ve Kapsam

Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi [ISSN: 2757-9999] farklı dönem ve coğrafyaların edebiyatlarını dilbilim, karşılaştırmalı edebiyat, tarih, halkbilim, antropoloji, kültürel çalışmalar, dil tarihi ve felsefe gibi muhtelif yaklaşım ve disiplinlerin yöntemlerinden istifade ederek inceleyen araştırma yazılarını yayınlamayı amaçlar.

Bu çerçevede Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi kurmaca ve kurmaca dışı edebiyat metinlerinin üretimi, yapısı, alımlanışıyla ilgili teorik sorulara mümkün ölçüde cevaplar aramayı, edebî metinlerin bağlamlarını, kültürel kökenlerini yapısal ve semantik düzeyde kavramayı; metinsel yapıları, etkileri ve farklı iletişimsel olguları kavramsallaştırabilmeyi ve tasnif edebilmeyi, ortaya çıkan yeni dilsel-edebî olgular ve olaylar hakkında bir diyalog ve tartışma platformu sunmayı önemsemektedir.

Böylelikle Nesir yeni toplumsal, siyasi, ahlaki, dinî, sosyolojik, psikolojik, kültürel, estetik ve felsefi dönüşümler ve meydan okumalarla ilgili disiplinler arası bağlantılar kurulabilmesine imkân verebilecek çeşitliliği dikkate alır. Bu çeşitlilik talebi, üretilen özgün yorumların ve geliştirilen perspektiflerin, kültürlerin sürekli artan birbirine bağlılığının farkında olarak karşılaştırmalı düzlemde farklı kültürlerin dil ve edebiyatlarına uygulanabilmesine imkân vermeyi de önceler.

Yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayımlanan, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazı kabul eden Nesir uluslararası bir hakemli dergidir. Nesir, disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla yazılmış araştırma makalesi, eleştirel deneme, araştırma notu, kitap değerlendirme, söyleşi ve çeviri makalelerden oluşur.