Bir Dinozorun Eleştirileri: Mîna Urgan ve Erich Auerbach ile Virginia Woolf Okumak

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8429878

Anahtar Kelimeler:

Öz yaşam anlatısı, karşılaştırmalı edebiyat, antisemitizm, feminizm / kadın çalışmaları, Erich Auerbach, Virginia Woolf, Mina Urgan

Özet

Yazar, aktivist ve akademisyen Mîna Urgan’ın (1915-2000) Virginia Woolf (1995) başlıklı çalışması, Virginia Woolf (1882-1941) üzerine Türkçe yazılmış tek monograftır. Urgan’ın toplumsal cinsiyet, akli denge ve iyi yazın hakkındaki düşüncelerine dair ipuçları veren eser antisemitizm eleştirisi de içerir. Böylece Urgan Nazizm sırasında Türk üniversitelerinde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan Alman-Yahudi mültecilerden ve karşılaştırmalı edebiyatın kurucularından olan hocası Erich Auerbach’ı (1892-1957) da selamlar. Kimliklerin ilişkiselliğini bir çıkış noktası olarak ele alarak yaşam anlatısı ve edebiyat eleştirisi bağlamında üç yazarı bir araya getiren bu çalışma, kişisel ve tarihsel bağlam merkezli bir karşılaştırmalı edebiyat okuması sunar. Türkiye’deki eleştiri geleneğinin uluslararası platformdaki yerini ve ulus ötesi bağlantılarını hatırlatarak yeni anlam ağları önerir.

Referanslar

Adak, Hülya. “National Myths and Self-Na(rra)tions: Mustafa Kemal’s Nutuk and Halide Edip’s Memoirs and The Turkish Ordeal.” The South Atlantic Quarterly, no. 102 (Spring/Summer 2003).

Aksoy, Nazan. Kurgulanmış Benlikler: Otobiyografi, Kadın, Cumhuriyet. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.

Apter, Emily. The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.

Arendt, Hannah. “Collective Responsibility.” In Arnor Mundi: Explorations in the Faith and Thought of Hannah Arendt. Edited by J. W Bernauer. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.

Atasü, Erendiz. Benim Yazarlarım. Ankara: Bilgi Yayınevi, 2000.

Auerbach, Erich. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003

Çeri, Bahriye. Böyle Bir Hayat: Güzin Dino. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1991.

Damrosch, David. “Auerbach in Exile.” Comparative Literature 47, no. 2 (1995): 97-117.

Damrosch, David. What Is World Literature?. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.

Emre, Merve. Introduction to The Annotated Mrs. Dalloway, by Virginia Woolf, edited by Merve Emre, i-ixxiv. London: Penguin, 2022.

Glendinning, Victoria. Leonard Woolf: a Biography. Berkeley. CA: Counterpoint: 2008.

Johnston, Georgia. “Virginia Woolf's Talk on the Dreadnought Hoax.” Woolf Studies Annual 15 (2009): 1-7, 9-45.

Lee, Hermione. Virginia Woolf. London: Vintage, 1996.

Lejeune, Philippe. Le Pacte Autobiographique. Paris: Le Seuil, 1975.

Konuk, Kader. East, West, Mimesis: Auerbach in Turkey. Stanford, CA: Stanford University Press, 2010.

Lionnet, Françoise. Autobiographical Voices: Race, Gender, Self-Portraiture. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989.

Marcus, Linda. Auto/biographical Discourses: Theory, Criticism, Practice. Manchester: Manchester University Press, 1994.

Mufti, Aamir R. “Auerbach in Istanbul: Edward Said, Secular Criticism, and the Question of Minority Culture.” Critical Inquiry 25 (1998): 95–125.

Özyürek, Esra. Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey. Durham, NC: Duke University Press, 2006.

Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge, 1992.

Richards, Earl Jeffrey. “Erich Auerbach's "Mimesis" as a Meditation on the Shoah.” German Politics & Society. Vol. 19. No. 2 (59) (Summer 2001): 62-91.

Rosenbaum, S. P. “Old Bloomsbury.” In The Bloomsbury Group Memoir Club, edited by James M. Haule, 151-153. London: Palgrave Macmillan, 2014.

Said, Edward. The World, the Text, and the Critic. London: Faber, 1984.

Seyhan, Azade. “German Academic Exiles in Istanbul: Translation as the Bildung of the Other.” In Nation, Language, and the Ethics of Translation, edited by Sandra Berman and Michael Wood, 274-288. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

Snaith, Anna. Virginia Woolf: Public and Private Negotiations. London: Palgrave Macmillan, 2000.

Urgan, Mîna. Virginia Woolf. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995.

Urgan, Mîna. İngiliz Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996.

Urgan, Mina. Bir Dinozorun Anıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.

Urgan, Mina. Bir Dinozorun Gezileri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999.

Vialon, Martin. Yabanın Tuzlu Ekmeği: Erich Auerbach’tan Seçme Yazılar. Çeviren Sezgi Durgun, Haluk Barışcan, Cevdet Perin ve Fikret Elpe. İstanbul: Metis Yayınları, 2010.

Woolf, Virginia. “Diaries 30 August 1923.” In Woolf on Writing Mrs. Dalloway (from A Writer's Diary). Erişim 14 Temmuz 2023, https://www.ndsu.edu/pubweb/~cinichol/252/WoolfDiaryEntryonDalloway.htm.

Woolf, Virginia. Moments of Being: Autobiographical Writings. Edited by Jeanne Schulkind. London: Pimlico, 2002.

Woolf, Virginia. Three Guineas. London: Penguin Books, 2000.

Woolf, Virginia. To the Lighthouse. London: Penguin Books, 2019.

Yapı Kredi Yayınları. “Bir Dinozorun Anıları.” Erişim 14 Temmuz 2023. https://www.yapikrediyayinlari.com.tr/bir-dinozorun-gezileri.aspx.

İndir

Yayınlanmış

18.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Almas, Esra. 2023. “Bir Dinozorun Eleştirileri: Mîna Urgan Ve Erich Auerbach Ile Virginia Woolf Okumak”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 5 (Ekim):89-104. https://doi.org/10.5281/zenodo.8429878.

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi (Dosya Dışı)