Nergis Ertürk, Türkiye’de Gramatoloji ve Edebi Modernlik, çev. Merve Tabur (İstanbul: İletişim Yayınları, 2018)

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8418590

Anahtar Kelimeler:

Modernizm, Türk edebiyatı, gramatoloji, hontoloji, Derrida

Özet

Nergis Ertürk’ün ilk olarak 2011 yılında İngilizce olarak yayımlanan Türkiye’de Gramatoloji ve Edebi Modernlik başlıklı incelemesi sosyoloji, felsefe ve dilbilim gibi birçok farklı disiplinle diyaloğa girer. Ertürk’ün bu kapsamlı incelemesindeki esas amacı modern Türk Edebiyatının yalnızca Avrupai türler ve akımlar tarafından şekillendiğine yönelik birbirini tekrar eden eleştirilere karşı çıkmaktır. Ertürk’e göre modern Türk edebiyatını iletişim devrimi ve Harf Devrimi’nden bağımsız incelemek verimsiz eleştirilerin bir tekrarı olacaktır. Bu yazıda Ertürk’ün söz konusu incelemesine yakından bakılacak ve metnin yepyeni sorulara alan açarak edebiyat incelemelerindeki imkânların aslında tükenmediğini gösterdiği iddia edilecektir.

Referanslar

Derrida, Jacques. Marx’ın Hayaletleri: Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonal. Çeviren Alp Tümertekin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007.

Ertürk, Nergis. Türkiye’de Gramatoloji ve Edebi Modernlik. Çeviren Merve Tabur. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.

İndir

Yayınlanmış

18.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yüce, Cüneyt. 2023. “Nergis Ertürk, Türkiye’de Gramatoloji Ve Edebi Modernlik, çev. Merve Tabur (İstanbul: İletişim Yayınları, 2018)”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 5 (Ekim):211-16. https://doi.org/10.5281/zenodo.8418590.

Sayı

Bölüm

Kitap Değerlendirme