Alan Editörleri

Çeviribilim

Nefise Kahraman (University of Toronto, The Centre for Comparative Literature, Toronto, Canada, nefikahraman@gmail.com)

Sibel Kocaer (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Balıkesir, Türkiye, skocaer@bandirma.edu.tr)

Dilbilim

Halil İbrahim İskender (Kırklareli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kırklareli, Türkiye, hiiskender@gmail.com)

Eski Türk Edebiyatı

Özgen Felek (Yale University, Near Eastern Languages & Civilizations, New Haven, CT, USA, ozgen.felek@yale.edu)

Felsefe

Zeynep Talay Turner (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı, Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye, zeynep.turner@bilgi.edu.tr)

Karşılaştırmalı Edebiyat

Esra Almas (Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, Ankara, Türkiye, esra.almas@bilkent.edu.tr)

Mimarlık

Türkan Nihan Hacıömeroğlu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir, Türkiye, nihanhaci@gmail.com)

Tiyatro

Esra Dicle (Boğaziçi Üniversitesi, Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, İstanbul, Türkiye, dicleesra@hotmail.com)

Türk Halk Edebiyatı

Ahmet Erman Aral (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Ankara, Türkiye, ahmet.aral@hbv.edu.tr)

Yeni Türk Edebiyatı

Alphan Akgül (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, Türkiye, alphanakgul@gmail.com)

Olcay Akyıldız (Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Türkiye, olcayak@boun.edu.tr)

Alman Dili ve Edebiyatı

Onur Bazarkaya (Marmara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, Türkiye, bazarkaya.onur@gmail.com)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Bülent Ayyıldız (Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara, Türkiye, ayyildiz.bulent@gmail.com)

Arap Dili ve Edebiyatı 

Ayşe Türkhan (İstanbul Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, aturkhan@istanbul.edu.tr)

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

İbrahim Kelağa Ahmet (Trakya Üniversitesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Edirne, Türkiye, ikelagaahmet@trakya.edu.tr)

Çin Dili ve Edebiyatı

İnci Erdoğdu (Ankara Üniversitesi, Sinoloji, Ankara, Türkiye, inceerdogdu@yahoo.com.tr)

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Mehmet Fatih Uslu (Koç Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, İstanbul, Türkiye, muslu@ku.edu.tr)

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Erman Gören (İstanbul Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, İstanbul, Türkiye, ermangoren@istanbul.edu.tr)

Fars Dili ve Edebiyatı 

Ali Güzelyüz (İstanbul Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, guzelyuz@gmail.com)

Fransız Dili ve Edebiyatı 

Mehmet Emin Özcan (Ankara Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı, Ankara, Türkiye, meozcan@ankara.edu.tr)

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Zaza Tsurtsumia (Tiflis St. King Tamar Üniversitesi, Tarih Bölümü, Tiflis, Gürcistan, zazatsurtsumia@yahoo.com)

Hint Dili ve Edebiyatı 

Yalçın Kayalı (Ankara Üniversitesi, Hindoloji, Ankara, Türkiye, ykayali@ankara.edu.tr)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Başak Demirhan (Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, basak.demirhan@boun.edu.tr)

İspanyol Dili ve Edebiyatı

Rafael Carpintero Ortega (İstanbul Üniversitesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, ortega@istanbul.edu.tr)

İtalyan Dili ve Edebiyatı 

Barbara Dell'Abate Çelebi (İstanbul Üniversitesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, barbara.celebi@istanbul.edu.tr)

Japon Dili ve Edebiyatı 

Ali Merthan Dündar (Ankara Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı, Ankara, Türkiye, merthandundar@gmail.com)

Kore Dili ve Edebiyatı

S. Göksel Türközü (Erciyes Üniversitesi, Kore Dili ve Edebiyatı, Kayseri, Türkiye, sgturkozu@erciyes.edu.tr)

Latin Dili ve Edebiyatı

Çiğdem Dürüşken (İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, cdurus@istanbul.edu.tr)

Leh Dili ve Edebiyatı 

Emrah Gaznevi (İstanbul Üniversitesi, Leh Dili ve Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, e.gaznevi@gmail.com)

Rus Dili ve Edebiyatı 

Güneş Sütçü (Anadolu Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eskişehir, Türkiye, gunessutcu@anadolu.edu.tr)

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Oles Kulchynskyy (İstanbul Üniversitesi, Ukrayna Dili ve Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, katakombcu@gmail.com)