Okur Kitlesi için Yazmak: Câhiz Örneği

Yazarlar

  • Gregor Schoeler Emekli Profesör Universität Basel Yakındoğu Araştırmaları Bölümü
  • Mustafa Altuğ Yayla Doktor Universität Hamburg Türkoloji Bölümü
  • Yusuf Ötenkaya Araştırma Görevlisi Doktor Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü

İndir

Yayınlanmış

28.04.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Schoeler, Gregor, Mustafa Altuğ Yayla, ve Yusuf Ötenkaya. 2022. “Okur Kitlesi için Yazmak: Câhiz Örneği”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2 (2):131-46. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/8.

Sayı

Bölüm

Çeviri Makale