Okur Dostu Bir Osmanlı Kadısının Kırmızı Mürekkepli Derkenar Notunun Beyanı Hakkındadır

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8426037

Anahtar Kelimeler:

Yazma eser, derkenar, metin dışı unsur, muhammir, okur dostu nüsha

Özet

Müellif ve müstensih gibi yazma eserin telifleşmesine katkıda bulunan yazma eser okurlarının nüshalar üzerine çeşitli amaçlarla bıraktığı notlar metin dışı unsur, kuyûdât vs. gibi çeşitli isimlerle anılır. Kıraat, temellük, fevâid gibi birçok alt başlığı bulunan kuyûdât, metinlerin bıraktığı boşlukları doldurmanın yanında tarih ve kültür tarihi başta olmak üzere birçok disipline yardımcı kaynaklık ederek adeta kendileri de bir metne dönüşür. Bu muhtasar yazı on altıncı yüzyılın ortasında Humus’ta bir Osmanlı kadısı tarafından kırmızı mürekkeple düşülmüş böylesi bir derkenar notunun hikâyesini merkeze almaktadır. İlgili derkenar notunun çeşidi, yazılış sebebi, işaret ettiği tarihsel ve kültürel dolaylı anlatımlar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Referanslar

Baştürk, Sadettin. “Yemen Fatihi Vezîr-i A’zâm Koca Sinan Paşa’nın Yemen Seferi Döneminde Osmanlı-Zeydî Mücadeleleri.” CIEPO 19 Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları I, 363-70, İstanbul, 2014.

Salih b. Mehmed el-Gürânî. “Garîbu’l-Kur’ân ve’l-Hadîs.” Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmed Paşa, 375, 180a (Derkenar notu).

İndir

Yayınlanmış

18.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, Sami. 2023. “Okur Dostu Bir Osmanlı Kadısının Kırmızı Mürekkepli Derkenar Notunun Beyanı Hakkındadır”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 5 (Ekim):217-23. https://doi.org/10.5281/zenodo.8426037.

Sayı

Bölüm

Belgeler