İtiraftan Kurmacaya Otobiyografinin Biyografisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7798569

Anahtar Kelimeler:

Otobiyografi, kendilik, benlik, Batı edebiyatı, birey

Özet

Bu yazıda Saniye Köker’in otobiyografi türünün Batı’da ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimini ele alan Otobiyografinin Biyografisi adlı kitabı değerlendirilmiştir. Otobiyografinin kökenlerini “kendilik” ve “benlik” kavramlarının felsefi gelişimiyle açıklayan çalışmada, tür etrafında gelişen teorik tartışmalara, otobiyografinin Batılı yazar ve teorisyenlerce ele alınış biçimlerine yer verilmiştir. Aynı zamanda türün Batı edebiyatındaki ilk örnekleri üzerinde durulmuştur. Bu değerlendirmede kitabın son bölümünden yola çıkılarak edebiyatta “ben” dilinin inşasında ve bireyselliğin sunumunda önemli rol oynayan itiraf ve günah çıkarma kültürüyle kurmaca arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. 

Referanslar

Aksoy, Nazan. Kurgulanmış Benlikler: Otobiyografi, Kadın, Cumhuriyet. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.

Karatani, Kojin. Derinliğin Keşfi: Modern Japon Edebiyatının Kökenleri. İstanbul: Metis Yayınları, 2011.

Köker, Saniye. Otobiyografinin Biyografisi. Ankara: İlâhiyât Yayınları.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. “Romana ve Romancıya Dair Notlar”. Edebiyat Üzerine Makaleler içinde, hazırlayan Zeynep Kerman. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014.

İndir

Yayınlanmış

04.05.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Şengül, Damla. 2023. “İtiraftan Kurmacaya Otobiyografinin Biyografisi”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 4 (Mayıs):147-53. https://doi.org/10.5281/zenodo.7798569.

Sayı

Bölüm

Kitap Değerlendirme