Leiris, Lévi-Strauss ve Malinowski'de Öznelliğin Ön plana Çekilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7798528

Anahtar Kelimeler:

Otobiyografi, öznellik, antropoloji, Leiris, Lévi-Strauss, Malinowski

Özet

Bu makale, Clifford Geertz'in Eserler ve Hayatlar (Works and Lifes) adlı kitabında ele aldığı antropolojinin öznellik ve dille olan tarihsel mücadelesinin Michel Leiris'in tek otobiyografik projesi olan Oyunun Kuralları'da (The Rules of the Game) sergilediği yaklaşımda nasıl örneklendiği ile ilgilidir. Genel kanı antropoloji ve otobiyografinin çok az ortak noktası olduğunu öne sürse de, Lévi-Strauss'un Tristes Tropiques'te yaptığı gibi Leiris'te de yazar-öznellik rolünün nasıl ön plana çıkarıldığını açıklığa kavuşturmayı hedefliyorum. Makalenin ikinci bölümü Bronislaw Malinowski'nin külliyatının benzer bir dinamiği nasıl ortaya koyduğunu inceliyor. Öznelliğin bu şekilde ön plana çıkarılmasının, çalışma nesnelerini veya öznelerini gizlemekten ziyade, onlara yaklaşmanın bir yolu olduğunu göstermeyi amaçlıyorum.

Referanslar

Beaujour, Michel. “Michel Leiris: Ethnography or Self-Portrayal? Review Essay of Sulfur 15, Featuring New Translations of Michel Leiris’s Work.” Cultural Anthropology 2, no. 4 (1987): 470–480.

Clarck-Taoua, Phyllis. “In Search of New Skin: Michel Leiris’s L’Afrique fantôme.” Cahiers d’études africaines 167 (2002): 479–498. http://journals.openedition.org/etudesafricaines/153.

Clifford, James. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

Clifford, James and George E. Marcus. Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, CA: University of California Press, 1986.

Geertz, Clifford. Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford: Stanford University Press, 1989.

Lévi-Strauss, Claude. Tristes Tropiques. Translated by John Weightman and Doreen Weightman. New York: Penguin Classics, 2012.

Leiris, Michel. Phantom Africa. Translated by Brent Hayes Edwards. New York: Seagull Books, 2017.

Leiris, Michel. The Rules of the Game: Volume 2: Scraps. Translated by Lydia Davis. New Haven, MA: Yale University Press, 2017.

Malinowski, Bronislaw. A Diary in the Strict Sense of the Term. Translated by Norbert Guterman. London: The Athlone Press, 1989.

Malinowski, Bronislaw. Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Routledge, 2005.

Malinowski, Bronislaw. “Baloma; the Spirits of the Dead in the Trobriand Islands.” Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 46 (1916): 353–430.

Polier, Nicole and William Roseberry. “Tristes Tropes: Post-Modern Anthropologists Encounter the Other and Discover Themselves.” Economy and Society 18, no. 2 (May 1989): 245–264.

Purdy, Jann. “Ethnographic Devices in Modern French Autobiography: Michel Leiris and Annie Ernaux.” Pacific Coast Philology 42, no. 1 (2007): 24–36.

Razinsky, Liran. “Psychoanalysis and Autobiography: Leiris, Freud and the Obstacle to Self-Knowledge. Journal of Modern Literature 44, no. 1 (Fall 2020): 129–147.

Starn, Orin. “Writing Culture At 25: Special Editor’s Introduction.” Cultural Anthropology 27, no. 3 (2012): 411–416.

Thompson, Christina A. “Anthropology's Conrad: Malinowski in the Tropics and What He Read.” The Journal of Pacific History 30, no. 1 (1995): 53–75. DOI: 10.1080/00223349508572783.

Wayne, Helena. “Bronislaw Malinowski: The Influence of Various Women on His Life and Works.” American Ethnologist 12, no. 3 (August 1985): 529-540.

Yayınlanmış

04.05.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Shaw, Elliot. 2023. “Leiris, Lévi-Strauss Ve Malinowski’de Öznelliğin Ön Plana Çekilmesi”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 4 (Mayıs):41-57. https://doi.org/10.5281/zenodo.7798528.

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi