20. Yüzyıl Dalit Otobiyografilerinde Çifte Marjinalleştirilmiş Benlik

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7798515

Anahtar Kelimeler:

Marjinalleştirme, Dalit yazını, Dalit kadın yazını, otobiyografi, kast sistemi, Hint edebiyatı

Özet

Bu çalışma, otobiyografi türünü, en alttakileri Dalitlerin oluşturduğu kast temelli bölünmüş Hint toplumu bağlamında ele almaktadır. Çalışma, iki Dalit otobiyografisine odaklanmakta: ilki, Surajpal Chauhan'ın Tiraskrit adlı eseri, ikincisi ise Kausalya Baisantri'nin Dohra Abhishaap adlı eseri. Bölünmüş bir Dalit topluluğu fikri, her ikisi de marjinal Dalit topluluğu içinde kenara itilmiş yaşamları temsil eden bu iki eser bağlamında mercek altına alınıyor. Chauhan'ın anlatısı toplumsal olarak ayrımcılığa uğrayan Dalit topluluğu içindeki kast ayrımını, Baisantri ise Dalit kadınların Hint toplumunda, hatta Dalit topluluğu içinde bile seslerinin duyulmayışını irdelemektedir. Her iki anlatı da Dalit toplumunu ilgilendiren meseleleri dile getirmekte ve böylece marjinal olmaktan çıkıp sosyal ve siyasi olarak bilinçli bir benlik oluşturmaktadır.

Referanslar

Ambedkar, Bhim Rao. Annihilation of Caste. Delhi: Navayana, 2014.

Ambedkar, Bhim Rao. “Speech at Mahad.” In Poisoned Bread, edited by Arjun Dangle. Delhi: Orient Blackswan, 2009.

Baisantri, Kaushalya. Dohra Abhishaap. Delhi: Parmeshwari Prakashan, 1999.

Chauhan, Surajpal. Tiraskrit. Delhi: Anubhav Prakashan, 2002.

Dangle, Arjun, ed. Poisoned Bread. Delhi: Orient Blackswan, 2009.

Deshpande, Satish, ed. The Problem of Caste: Reading on the Economy, Polity and Society. Delhi: Orient Blackswan, 2014.

Gajarawala, Toral Jatin. Untouchable Fictions: Literary Realism and the Crisis of Caste. New York: Fordham University Press, 2013.

Guru, Gopal. “Dalit Women Talk Differently.” In Gender and Caste: Issues in Contemporary Indian Feminism, edited by Anupama Rao. Delhi: Women Unlimited, 2003.

Hunt, Sarah Beth. Hindi Dalit Literature and the Politics of Representation. Delhi: Routledge, 2014.

Kumar, Raj. Dalit Personal Narratives: Reading Caste, Nation and Identity. Delhi: Orient Blackswan, 2010.

Limbale, Sharankumar. Towards an Aesthetic of Dalit Literature: History, Controversies and Considerations. Delhi: Orient Blackswan, 2004.

Mukherjee, Alok. “Reading Sharankumar Limbale’s Towards an Aesthetic of Dalit Literature: From Erasure to Assertion.” In Towards an Aesthetic of Dalit Literature: History, Controversies and Considerations. Delhi: Orient Blackswan, 2004.

Mukherjee, Arun Prabha. “Introduction.” In Joothan. Delhi: Samya, 2010.

Olney, James. Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton: Princeton University Press, 2014.

Omvedt, Gail. “Preface.” In Poisoned Bread, edited by Arjun Dangle. India: Orient Blackswan, 2009.

Ram, Kanshi. The Chamcha Age. Delhi, 1982.

Sathe, Putul. “Ethnography of True Marginalised Self: Reading of Dalit Women’s Autobiographies.” Women’s Link. 19, no. 4 (2013): 25-32.

Singh, Shweta. “Representation of Dalit Women in Dalit Men’s and Women’s Autobiographies.” The Delhi University Journal of the Humanities and the Social Sciences. Vol. 1 (2014): 39-47.

Smith, Sidonie, and Julia Watson, eds. Women, Autobiography, Theory: A Reader. USA: University of Wisconsin Press, 1998.

Tiwari, Bajrang Bihari. “Concept of Dalit Feminism.” Journal of Literature and Aesthetics. 8, no. 1 (2008): 70-73.

Yayınlanmış

04.05.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Kardam, Vishakha. 2023. “20. Yüzyıl Dalit Otobiyografilerinde Çifte Marjinalleştirilmiş Benlik”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 4 (Mayıs):27-40. https://doi.org/10.5281/zenodo.7798515.

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi