Dengeyi Yeniden Şekillendirmek: Gilman, Herland’da Feminist Ütopyayı Nasıl Eleştiriyor ve İnşa Ediyor?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7221215

Anahtar Kelimeler:

Charlotte Perkins Gilman, Herland, feminizm, ütopik kurmaca, feminist kurmaca

Özet

Ütopik türün bakış açısına dayanan bu makale, Herland’ı üç perspektiften incelemektedir: toplumsal yapı, cinsiyet bilinci ve ekolojik çevre. Makale, sosyal kurumlar açısından Gilman'ın Herland’ı sosyal Darwinizm eleştirisinde bulunmak icin kullandığını, cinsiyet bilinci açısındansa bağımsız bir kadının ideal özelliklerini karakterlerin ikililiklerini çizerek tasarladığını ileri sürer. Son olarak, ekolojik çevre açısından Gilman kadınları bilinçli olarak Toprak Ana ile ilişkilendirerek endüstriyel ataerkil gerçeklik modelini ve çevreyi koruma sorununun eleştirisini tamamlamış olur. Bununla birlikte, Herland’ın da bazı kısıtlılıkları vardır. Bazı yönlerden, saf Aryan soydan gelme kadınların karakterizasyonu Gilman’ın etnomerkezci eğilimlerini yansıtmaktadır. Gilman soy ıslahı ve feminizmi birleştirir, yazarın üstün ırk algısı ise dönemin belirli tarihsel koşullarının etkileşiminden doğar. Her halükarda, feminist bir ütopya romanı olarak, Herland'ın toplumsal gerçeklik eleştirisi derin, ideal toplum incelemesi ise yapıcıdır.

Referanslar

Burwell, Jennifer. Notes on Nowhere: Feminism, Utopian Logic, and Social Transformation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977.

Claeys, Gregory. The Cambridge Companion to Utopian Literature. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2010.

Doak, Mary. “Review on The Task of Utopia: A Pragmatist and Feminist Perspective.” American Journal of Theology & Philosophy 24.3 (2003): 288.

Elliott, Robert C. The Shape of Utopia: Studies in a Literary Genre. Chicago: University of Chicago Press, 1970.

Fawaz, Ramzi, Justin Hall, and Helen M. Kinsella. “Discovering Paradise Islands: the Politics and Pleasures of Feminist Utopias, A Conversation.” Feminist Review 116 (2017): 2.

Foucault, Michel. “The Eye of Power.” In The Impossible Person, edited by Alex Farquharson, 8-15. Notthingham: Notthingham Contemporary, 2004

Gilman, Charlotte Perkins. Herland. Lisle: Project Gutenberg, 1992.

Lane, Ann J. The Charlotte Perkins Gilman Reader: The Yellow Wallpaper and Other Fiction. New York: Patheon Books, 1980.

Lane, Ann J.. To Herland and Beyond: the Life and Work of Charlotte Perkins Gilman. London: University Press of Virginia, 1997.

Millett, Kate. Sexual Politics. New York: Columbia University Press, 2016.

Plant, Judith. Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism. Philadelphia: New Society Publishers, 1989.

Sargisson, Lucy. Contemporary Feminist Utopianism. London: Routledge, 1996.

Shakespeare, William. Hamlet. Ware: Wordsworth Editions, 1992.

Stein, Karen F. “Inclusion and Exclusion in Some Feminist Utopian Fictions.” In Women’s Utopian and Dystopian Fiction, edited by Sharon R. Wilson, 112-133. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2013.

Yinhe, Li. Feminism. Shanghai: Shanghai Culture Press, 2018.

Yayınlanmış

31.10.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Li, Chang. 2022. “Dengeyi Yeniden Şekillendirmek: Gilman, Herland’da Feminist Ütopyayı Nasıl Eleştiriyor Ve İnşa Ediyor?”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 3 (Ekim):75-88. https://doi.org/10.5281/zenodo.7221215.

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi