Edebiyatın Çiçek Tarhındaki Salyangoz: Hogarth Yayın Evi’nin Yavaşlığa Çağrısı

Yazarlar

  • Mine Özyurt-Kılıç Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü https://orcid.org/0000-0001-6309-3003
  • Atahan Mahir Karabiber Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10992153

Anahtar Kelimeler:

Virginia Woolf, Hogarth Yayın Evi, salyangoz sembolü, varoluş anları, modernizm

Özet

Bu çalışma, Virginia Woolf’un ilk eserleri olan “The Mark on the Wall” ve “Kew Gardens” ile Hogarth Yayın Evi’nin yayınlarında salyangozun sembolik önemini incelemektedir. Woolf’un salyangoz tasviri, hızlı ve her şeyi sıradanlaştıran modern varoluş biçimleri arasında yavaş düşünme felsefesini somutlaştırır. Derin düşünme ve dikkatli gözlem hâlini simgeleyen salyangoz, okuyucuları Woolf’un Modernist metinlerine özellikle yavaş bir yaklaşım sergilemeye davet etmekle birlikte günlük yaşamın ayrıntılarına ve varoluş anlarına dikkat etmeye teşvik etmektedir. Woolf’un edebiyatla daha yavaş ve daha derin bir etkileşimi savunan görevinin edebi analizi ve Hogarth Yayın Evi’ndeki dizgi sürecinin incelenmesi yoluyla bu çalışma hem Woolf’un Modernist metinlerinde hem de Hogarth Yayın Evi’nin arkasındaki itici güçte yavaşlığın bir sembolü olarak salyangozun önemini vurgulamaktadır.

Referanslar

Bachelard, Gaston. The Psychoanalysis of Fire. Çeviren Alan C. M. Ross. Boston: Beacon Press, 1968.

Boettcher, Kaitlyn. “Are Snails Born With Shells?.” 15 Şubat 2013. Erişim 19 Nisan 2017, https://www.mentalfloss.com/article/48796/are-snails-born-shells.

Holmesland, Oddvar. Form as Compensation for life: Fictive Patterns in Virginia Woolf’s Novels. Colombia: Camden House, 1998.

Kord, E. D. “The Snail in ‘Kew Gardens’: A Commentary on Ethical Awareness.” Virginia Woolf Miscellany 84 (2013): 17-19.

Lehmann, John. “Working with Virginia Woolf.” Virginia Woolf: Interviews and Recollections. Hazırlayan J. H. Stape. London: Macmillan, 1995.

Ollier, Ted. “This Incredible Need to Create: Letterpress Salon with Ted Ollier.” Röportajı yapan Mine Özyurt Kılıç. A Press of One’s Own (2017). Erişim 18 Mayıs 2019, https://hogarthpress100.wordpress.com.

Sitwell, Dame Edith. “She enjoyed each butterfly aspect of the world.” Virginia Woolf: Interviews and Recollections. Hazırlayan J. H. Stape. London: MacMillan, 1995.

Teller Report. “Snail on track causes a delay for twelve thousand Japanese travellers.” Erişim 26 Haziran 2019, https://www.tellerreport.com/news/.

Sparks, Elisa Kay. “’The curious phenomenon of your occipital born’: Spiraling around Snails and Slugs in Virginia Woolf.” Virginia Woolf Miscellany 84 (2013): 22-24.

Woolf, Leonard. An Autobiography: 1880-1911. Oxford: Oxford UP, 1980.

Woolf, Virginia. “Modern Fiction.” Project Gutenberg. Erişim 16 Mayıs 2019, https://gutenberg.net.au/ebooks03/0300031h.html.

Woolf, Virginia. Monday or Tuesday. Project Gutenberg. Erişim 6 Nisan 2024, https://www.gutenberg.org/files/29220/29220-h/29220-h.htm.

Woolf, Virginia. The Letters of Virginia. Hazırlayan Nigel Nicolson and Joanne Trautmann. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.

Woolf, Virginia. “The Mark on the Wall.” Project Gutenberg. Erişim 16 Mayıs 2019, https://gutenberg.net.au/ebooks02/0200211.txt.

Woolf, Virginia. “Kew Gardens.” Project Gutenberg. Erişim 16 Mayıs 2019, https://www.gutenberg.org/files/29220/29220-h/29220-h.htm.

Woolf, Virginia. “Mr. Bennett and Mrs. Brown.” Project Gutenberg. Erişim 16 Mayıs 2019, https://www.gutenberg.org/files/63022/63022-h/63022-h.htm.

İndir

Yayınlanmış

30.04.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Özyurt-Kılıç, Mine, ve Atahan Mahir Karabiber. 2024. “Edebiyatın Çiçek Tarhındaki Salyangoz: Hogarth Yayın Evi’nin Yavaşlığa Çağrısı”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 6 (Nisan):219-27. https://doi.org/10.5281/zenodo.10992153.

Sayı

Bölüm

Eleştirel Deneme