Pragmatik Bir Ahlakçının Sesi: P. Fahriye'nin Yüzyıl Başı Romanı Dilfikâr'da Kölelik, Evlilik ve Kötü İkiz (Doppelgängers)

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7827079

Anahtar Kelimeler:

Osmanlı edebiyatı, Türk edebiyatı, 19. yüzyıl, tefrika, kadın köleliği, kadın dergileri, sansür

Özet

Dilfikâr (1317 [1901]) P. Fahriye’nin yazmış olduğu, dönemin en popüler kadın dergilerinden olan Hanımlara Mahsus Gazete’de isimsiz olarak tefrika edilen ve daha sonra kitap olarak yayımlanan bir Osmanlı kısa-romanıdır. Bu makale, Hamidiye sansür kurulu tarafından yasaklanan bu kısa romanın ilk İngilizce çevirisi sunuyor. Bunun yanında yazı, kadın köleliği yanlısı bir metin olarak Dilfikâr’ın tanımlayıcı nitelikleri ve tartışmalı doğasının kitabın aşk romanları kanonundaki yeri ve dönemin kadın edebiyatı içindeki konumu hakkında nasıl soru işaretleri ürettiğini tartışıyor.

Referanslar

Boyar, Ebru. “The Press and the Palace: The Two-Way Relationship between Abdülhamid II and the Press, 1876-1908.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 69, no. 3, 2006.

Brummet, Palmira. “Censorship in Late Ottoman Istanbul: The Ordinary, The Extraordinary, The Visual.” Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association 5, no 2 (January 2018): 75-98.

COA MF.MKT. Turkish Presidency State Archives of the Republic of Turkey, Department of Ottoman Archives, Istanbul. 647-65

COA MF.MKT. Turkish Presidency State Archives of the Republic of Turkey, Department of Ottoman Archives, Istanbul. 662-10

Delafield, Catherine. Serialization and the Novel in Mid-Victorian Magazines (1st ed.). London: Routledge Publishing, 2019.

Frierson, Elizabeth. “Mirrors Out; Mirrors In: Domestication and Rejection of the Foreign in Late-Ottoman Women's Magazines (1875-1908).” In Women, Patronage, and Self-Representation in Islamic Societies. Albany, NY: State University of New York Press, 2000.

Kandiyoti, Deniz. “Slave Girls, Temptresses, and Comrades: Images of Women in Turkish Novel.” Feminist Issues 8, no 1 (1988): 35-50.

Karaman, Tuğba. “Recasting Late Ottoman Women:Nation, Press, and Islam (1876-1914).” PhD Diss, University of Manchester United Kingdom, 2016.

Koç, Hüsniye. “Hanımlara Mahsus Gazete’deki Hikâyeler ve Temaşa Fikri.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59, no. 2 (2019): 333-361.

Kolektif. Hanımlara Mahsus Hikâyeler. Hazırlayan: Fatih Altuğ. İstanbul: Turkuvaz Kitap, 2021.

Lewis, Bernard. Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry. United Kingdom: Oxford University Press, 1992.

Tutumlu, Reyhan. “A Distant Reading of the Ottoman/Turkish Serial Novel Tradition (1831-1908).” In Nineteenth-Century Serial Narrative in Transnational Perspective, 1830s-1860s: Popular Culture-Serial Culture, edited by Daniel Stein, Lisanna Wiele, 95-114. London: Palgrave Macmillan, 2019.

Zilfi, Madeline. Women and Slavery in the Late Ottoman Empire: The Design of Difference. United Kingdom: Cambridge University Press, 2010.

Yayınlanmış

04.05.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Vanwesenbeeck, Iclal. 2023. “Pragmatik Bir Ahlakçının Sesi: P. Fahriye’nin Yüzyıl Başı Romanı Dilfikâr’da Kölelik, Evlilik Ve Kötü İkiz (Doppelgängers)”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 4 (Mayıs):155-85. https://doi.org/10.5281/zenodo.7827079.

Sayı

Bölüm

Belgeler