Turkish Literature as World Literature Üzerine Bazı Eleştirel Düşünceler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7798556

Anahtar Kelimeler:

Dünya edebiyatı, Türk edebiyatı, çevrilebilirlik, kozmopolitlik, karşılaştırmalı edebiyat

Özet

Olağandan daha uzun olan bu kitap incelemesi, Turkish Literature as World Literature adlı çalışmayı ve bu çalışmada dünya edebiyatı fikrinin, Türk edebiyatı örneğinde teorik ve yöntemsel olarak nasıl ele alındığını detaylı bir şekilde incelemektedir. Bu değerlendirme, Türk edebiyatının küresel ölçekte çeşitli unsur ve etkilerinin incelemek adına bu çalışmada ve özellikle de giriş bölümünde, editörlerce önerilen David Damrosch’un dünya edebiyatı yaklaşımının güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durmaktadır. Bu minvalde, bu yazı, giriş bölümü de dahil, çalışmada yer alan makalelerin sunduğu kuramsal, kavramsal ve yöntemsel yaklaşımları eleştirel bir şekilde tartışmaktadır.

Referanslar

Alkan, Burcu and Çimen Günay-Erkol eds. Turkish Literature as World Literature. New York: Bloomsbury Academic, 2021.

Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.

Damrosch, David. “World Literature in a Postcanonical, Hypercanonical Age.” In Comparative Literature in an Age of Globalization, edited by Haun Saussy, 43-53. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006.

Eldem, Edhem. “Istanbul as a Cosmopolitan City.” In A Companion to Diaspora and Transnationalism, edited by Ato Quayson and Girish Daswani, 212-230. Chichester, UK: Wiley Blackwell, 2013.

Halman, Talat Sait. “Nazım Hikmet: Lyricist as Iconoclast.” Book Abroad 43, no.1 (Winter 1969): 59-64.

Makal, Mahmut. A Village in Anatolia. Translated by Sir Wyndham Deedes, edited by Paul Stirling. London: Valentine, Mitchell & Co, 1954.

Seyhan, Azade. Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Comparative Context. New York: The Modern Language Association, 2008.

Yayınlanmış

04.05.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Nuri, Ahmed. 2023. “Turkish Literature As World Literature Üzerine Bazı Eleştirel Düşünceler”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 4 (Mayıs):135-46. https://doi.org/10.5281/zenodo.7798556.

Sayı

Bölüm

Kitap Değerlendirme