Erginlik Yaşı: Etno-poetik Bir Ara-metin Olarak Leiris’in Otobiyografisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7797420

Anahtar Kelimeler:

Erginlik Yaşı, otobiyografi, metinlerarasılık, etnografya, psikanaliz, gerçeküstücülük, kolaj, aşma

Özet

Michel Leiris uzun soluklu otobiyografik yazım serüveninde birçok sanatsal ve entelektüel ekolden beslenerek modernist deneyselciliğin pek çok örneğini verebilmiştir. Bir erişkinliğe geçiş anlatısı olan Erginlik Yaşı, ilhamını ve yöntemli titizliğini Gerçeküstücü şiir, etnografya, psikanaliz ve varoluşçuluk ahlakı gibi çeşitli kaynaklardan devşirmektedir. Bu çalışmanın birincil amacı, otobiyografik bir eleştiri yürütmekte olan Leiris’in bu kaynakları kullanırken kişisel angaje edebiyat düşüncesi doğrultusunda bu kaynaklardan her birini tarihsel olarak nasıl ‘kapsayıp aşma’ (dépassement) iradesi gösterdiğini açıklığa kavuşturmaktır. İncelemenin diğer bir amacıysa, Leiris’e ait hem daha erken yaşamöyküsü metinleriyle kısmi eşzamanlılık ilişkisi taşıyan hem de yine kendisine ait farklı eleştirel metinlerin ağına yerleşmiş Erginlik Yaşı’nın oluşum sürecini aydınlatmaktır. Şu hâlde, bu çalışma Erginlik Yaşı çerçevesinde resmedilen Leiris’in kültürel, sanatsal ve eleştirel gelişimine ait veçhelere ışık tutarken temel olarak yazarın metinlerarası bir otobiyografi hüviyetindeki anlatısını nasıl şekillendirmiş olduğuna ve bu süreçte etno-poetik bir otantisite (sahicilik) yaratabilme usulüne odaklanacaktır.

Referanslar

Blanchard, Marc. “Visions of the Archipelago: Michel Leiris, Autobiography and Ethnographic Memory.” Cultural Anthropology 5, no. 3 (August 1990): 270-291. Erişim 22 Kasım 2022, https://www.jstor.org/stable/656509.

Blanchot, Maurice. Work of Fire. Çeviren Charlotte Mandell. Editör Werner Hamacher ve David E. Wellbery. Stanford: Stanford University Press, 1995.

Brée, Germaine. “Michel Leiris: Mazemaker.” Autobiography: Essays Theoretical and Critical içinde, editör James Olney, 194-206. Princeton: Princeton University Press, 1980.

Eagleton, Terry. The Gatekeeper: A Memoir. New York: St. Martin’s Griffin, 2003.

Hand, Seán. Alter Ego: The Critical Writings of Michel Leiris. Oxford: Legenda, 2004.

Hand, Seán. Michel Leiris: Writing the Self. Cambridge: Cambridge UP, 2004. E-kitap.

Hewitt, Leah D. “Between Movements: Leiris in Literary History.” Yale French Studies 81 (1992): 77-90. Erişim 22 Kasım 2022, https://doi.org/10.2307/2930136.

Inston, Kevin. “Michel Leiris’ Anthropology and the Ontology of Finitude: Reading the Ethnographic Writings Through the Lens of ‘Miroir de la Tauromachie’.” MLN 129, no. 4 (September 2014): 1009-1034. Erişim 22 Kasım 2022, https://www.jstor.org/stable/24463571.

Leiris, Michel. Boğa Güreşinin Aynası. Çeviren Orçun Türkay. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018.

Leiris, Michel. Erginlik Yaşı. Çeviren Yaşar Avunç. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998.

Leiris, Michel. “Interview with Michel Leiris.” Söyleşiyi yapan Madeleine Gobeil. Çeviren Carl R. Lovitt. SubStance 4, no. 11/12 (1975): 44-60. Erişim 1 Aralık 2022, https://doi.org/10.2307/3683958.

Leiris, Michel. “Introduction to the English Translation.” Phantom Africa içinde, 1-52. Calcutta/London: Seagull Books, 2017.

Leiris, Michel. Phantom Africa. Çeviren Brent Hayes Edwards. Calcutta/London: Seagull Books, 2017.

Lejeune, Philippe. On Autobiography. Çeviren Katherine Leary. Editör Paul John Eakin. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.

Mandel, Barrett J. “Full of Life Now.” Autobiography: Essays Theoretical and Critical içinde, editör James Olney, 49-72. Princeton: Princeton University Press, 1980.

Purdy, Jann. “Ethnographic Devices in Modern French Autobiography: Michel Leiris and Annie Ernaux.” Pacific Coast Philology 42, no. 1 (2007): 24-36. Erişim 22 Kasım 2022, https://www.jstor.org/stable/25474215.

Renza, Louis A. “The Veto of the Imagination: A Theory of Autobiography.” Autobiography: Essays Theoretical and Critical içinde, editör James Olney, 268-295. Princeton: Princeton University Press, 1980.

Starobinski, Jean. “The Style of Autobiography.” Autobiography: Essays Theoretical and Critical içinde, editör James Olney, 73-83. Princeton: Princeton University Press, 1980.

Struth, Christiane. “Metaautobiography,” Handbook of Autobiography / Autofiction içinde, editör Martina Wagner-Egelhaaf, 636-639. Berlin/Boston: De Gruyter, 2019, https://doi.org/10.1515/9783110279818-080.

Thomas, Jean-Jacques. “A One-Dimensional Poetics: Michel Leiris.” SubStance 4, no. 11/12 (1975): 3-43. Erişim 1 Aralık 2022, https://www.jstor.org/stable/3683957.

Westley, Hannah. The Body as Medium and Metaphor. Amsterdam and New York: Rodopi, 2008.

İndir

Yayınlanmış

04.05.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Büyüktuncay, Mehmet. 2023. “Erginlik Yaşı: Etno-Poetik Bir Ara-Metin Olarak Leiris’in Otobiyografisi”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 4 (Mayıs):1-25. https://doi.org/10.5281/zenodo.7797420.

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi