Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi Üzerine Söyleşi: Monograf Dergiciliğin Akışkanlığını, Akademininse Kamusallığını Hatırlattı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7228141

Anahtar Kelimeler:

Monograf, dergicilik, edebiyat dergiciliği, akademi

Özet

Türkiye’deki edebi üretimi disiplinlerarası bir bakışla değerlendiren edebiyat çalışmalarına yer veren Monograf, 2014’ten 2022’ye kapsamlı bir eleştirel birikim oluşturdu. Monograf bu süreçte hem Türkiye bağlamını yakından takip eden hem de dünyadaki güncel teorik tartışmaları bu bağlamla birlikte düşünen çalışmaları bir araya getirdi. “Edebiyat ve İktidar” dosyasıyla yayım hayatına başlayan Monograf; “Erkeklikler”, “Ekoloji”, “Beden”, “Yas”, “Göç” ve diğer dosya konularıyla edebiyatın düşünme pratikleriyle sosyal bilimlerin yöntem ve imkânlarını bir araya getirdi. Aynı şekilde “Dipnot” bölümüyle akademik çalışmalarda yeterince yer verilmeyen çağdaş yazınsal üretime de eleştirel bir bakış getirdi. “Edebiyat ve Tıp” dosya konusuyla yayım hayatına veda eden Monograf edebiyat çalışmalarına sunduğu katkıyla araştırmacılar için önemli bir kaynak olmaya devam edecek.

Biz de Nesir Dergisi editörleri olarak Monograf fikrinin nasıl ortaya çıktığı, Türkiye’deki edebiyat dergiciliğinde ne yapmak istediği, hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiği, dergicilik faaliyetlerini nasıl icra ettiği üzerine derginin başından beri yayım kurulunda yer alan Melek Aydoğan, Hazel Melek Akdik ve dergiye her aşamada katkı sunan, son iki sayıda derginin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Fatih Altuğ’la konuşmak istedik. Türkiye’deki edebiyat eleştirisine önemli ölçüde yön veren Monograf’la kurulan bu diyaloğu ve Monograf’ın edebiyat dünyasındaki serencamını kayıt altına almayı dergiciliğin geleceğini geçmiş birikimle kurduğu ilişki üzerinden ortaya koymak ve dergiciliğin, özellikle de edebiyat dergiciliğinin kendisi üzerine düşünmek adına önemsiyoruz.

İndir

Yayınlanmış

31.10.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Akbulak, Esra Nur, ve Kaan Kurt. 2022. “Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi Üzerine Söyleşi: Monograf Dergiciliğin Akışkanlığını, Akademininse Kamusallığını Hatırlattı”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 3 (Ekim):123-42. https://doi.org/10.5281/zenodo.7228141.

Sayı

Bölüm

Söyleşi