Keshif: Osmanlı Türkçesi Mikro Edisyon E-Dergisi ve Veritabanı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7228003

Anahtar Kelimeler:

el yazması, veritabanı, dergi, dijital beşeri bilimler

Özet

Bu yazı odağına Osmanlı el yazmalarını alan bir mecra olan Keshif: E-Journal for Ottoman-Turkish Micro Editions başlıklı hakemli derginin tanıtımını yaparak bu derginin nasıl bir veritabanı haline getirileceğini konu almaktadır. Keshif dergisi ile birlikte yazmalarda bulunan ve tasnif edilemeyen kişisel not, anekdot, kıssa, şiir, fal, tarif, büyü, mektup gibi metinlerin yayımlanması hedeflenmektedir. İlerleyen dönemde yapılan katkılarla genişleyecek olan Keshif’in veritabanı ise bu dağınık notları gerek kelime taraması, gerekse yüzyıl, coğrafya, kişi, içerik vb. gibi kategorilerle araştırmacıların hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Referanslar

Anonymous Mecmūʿa. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Esad Efendi 3479.

Riyazi Efendi. Düsturü’l-Amel. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T 1853.

Aksoyak, İsmail Hakkı. “Haşmet, Mehmed Abbas Efendi-zâde”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Accessed October 6, 2022.

İndir

Yayınlanmış

31.10.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Akyol, Ercan. 2022. “Keshif: Osmanlı Türkçesi Mikro Edisyon E-Dergisi Ve Veritabanı”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 3 (Ekim):101-7. https://doi.org/10.5281/zenodo.7228003.

Sayı

Bölüm

Araştırma Notu