Distopik Yönelimler: Hareket ve Sükûnet Oranlarında Bozulmalar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7228031

Anahtar Kelimeler:

Ütopya, distopya, ifade, conatus, etik

Özet

Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ütopyalarla değil de distopyalar üzerinden düşünmeye açık bir kültür, sanat ve düşünce dünyası ortaya çıkar. Felsefe gibi edebiyat, resim ve sinema eserleri distopik dağılmayı, bozulmayı anlatmaya çalışır. Savaş yılları bu dağınıklığı ve iflası görünür kılsa da, distopik meyil her zaman varlığını duyurmuştur. Distopyalar özellikle yeryüzünün sınırlı tabiatına dair bir farkındalık içerisinden düşünmeye imkân sağlar. Distopik anlatılar, İnsani eylemlerin ütopik arayışlarına karşın ütopik istencin zemininde ve uygulama alanında yer alan yerkürenin karşılaştırılamayacak kadar sınırlı olduğunu bize hatırlatır. En azından bir felaket ertesi tablo tasvir edilir ve modernliği önceleyen Barok sonsuzluk ülküsünün sonuçları ifadesini bulur. Distopyalar bir meta öğreti teklif etmeden mevcut yaşam tarzı ve varlık anlayışının nedenlerini ve sonuçlarını bir semptom gibi anlatır. Oysa ütopyalar içerisinden düşünenler yeryüzünü yeniden kolonileştirmeye dönük farklı öneriler sunarlar. Fakat derin ekolojik sorunların ortasında yeryüzündeki bu dağınıklığı toplamaya dönük ütopik önerilerle bu çabanın muhtemel sonuçları hakkında farkında olmayı sürdürmek için distopyalar da birer felaket belirtisi gibi anlatılmalıdır.

Referanslar

Baker, Ulus. Dolaylı Eylem. İstanbul: Birikim Yayınları, 2011.

Baker, Ulus. Siyasal Dilde Huzur Söylemi: İslâm’da Huzur, Söylem ve Kanaat. İstanbul: İletişim, 2020.

Berlin, Isaiah. Romantikliğin Kökleri. Çeviren Mete Tunçay. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.

Deleuze, Gilles. Expressionism in Philosophy: Spinoza. Translated by Martin Joughin. New York: Zone Books, 1992.

Deleuze, Gilles. Fark ve Tekrar. Çevirenler Burcu Yalım ve Emre Koyuncu. İstanbul: Norgunk Yayıncılık, 2017.

Deleuze, Gilles. Spinoza ve İfade Problemi. Çeviren Alber Nahum. İstanbul: Norgunk Yayıncılık, 2013.

Descartes, René. Yöntem Üzerine Konuşma. Çeviren Özcan Doğan. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2018.

Harari, Yuval Noah. Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. Çeviren Ertuğrul Genç. İstanbul: Kolektif Kitap, 2015.

Leibniz, G. W. Monadoloji. Çeviren Suud Kemal Yetkin. Ankara: MEB Yayınları, 1997.

Safranski, Rudiger. Romantik: Bir Alman Sorunsalı. Çeviren Ali Nalbant. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2013.

Spinoza, Baruch. Etika. Çeviren Hilmi Ziya Ülken. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2010.

İndir

Yayınlanmış

31.10.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Taburoğlu, Özgür. 2022. “Distopik Yönelimler: Hareket Ve Sükûnet Oranlarında Bozulmalar”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 3 (Ekim):89-99. https://doi.org/10.5281/zenodo.7228031.

Sayı

Bölüm

Eleştirel Deneme