Charles Chesnutt’ın The Conjure Woman ve The Marrow of Tradition’ında Hümanizme Karşı Hayvan

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

edebiyatta humanism, Afro-Amerikan edebiyatı, hayvan hakları, Charles Chesnutt, ırksal şiddet

Özet

Charles Chesnutt’ın kurmaca edebiyatı, hiç sorgulanmadan onun aydınlanmacı-hümanist politik görüşleri çerçevesinde değerlendirilip analiz edilebilir. Chesnutt’unbu politik görüşlere sahip olmasına karşın onun The Conjure Woman ve The Marrowof Tradition eserleri 20. yüzyıl ABD’sindeki ırksal adaletsizliği ele alır ve bu sırada hayvan mefhumunun kitaptaki kullanımı hümanist bakış açılarına ve stratejilerekarşı beklenmedik bir eleştiri alanının kapısını aralar. İnsanların kendi ırklarını vekişiliklerini değerlendirmelerine yönelik son zamanlarda yapılan tenkitler göz önüne alındığında onun bu eseri, günümüzdeki literatürde öne çıkan beyaz olmayanlarıaşağılayan “insanlık-dışı” aydınlanmacı-hümanist tipik anlayışları açık bir şekildesorgulayan hayvan-odaklı telakkiler ışığında yeni bir perspektifle değerlendirilebilir. Bu açıdan makalemde, Chesnutt’ın eserlerinde hayvanların kurgusal kullanımıile etkisini yitirmiş aydınlanmacı-hümanist ideallerden ziyade beyaz ırkın somutçıkarlarını ortaya koyan ve bunlara yanıt verilmesini teşvik eden bir meydan okumazeminini ortaya koyduğunu iddia ediyorum.

Yayınlanmış

28.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sechrist, Joseph. 2021. “Charles Chesnutt’ın The Conjure Woman Ve The Marrow of Tradition’ında Hümanizme Karşı Hayvan”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi 1 (1):107-27. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/17.

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi