Beşerî Bilimlerin 50 Rengi: Çevreci, Dijital, Tıbbi ve Posthüman Sesler Üzerine

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10996117

Anahtar Kelimeler:

Beşeri Bilimler, çevre, dijital, tıbbi, disiplinlerarası, kavram, kuram

Özet

Felsefe, edebiyat, biyoloji, tıp, ekoloji, etik ve teknoloji alanlarında yürütülen tartışmaların birbiri içine geçen tarihsel ve düşünsel süreçlerini irdeleyen Beşerî Bilimlerin 50 Rengi: Çevreci, Dijital, Tıbbi ve Posthüman Sesler (2023) kitabı, Başak Ağın ve Zümre Gizem Yılmaz editörlüğünde Kapadokya Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. Beşerî Bilimlerin 50 Rengi, kapsadığı alan, ele aldığı kavram ve konularla dünyada ve Türkiye’de süregelen güncel akademik çalışmaları takip eden herkes için çok önemli, başucu kaynağı niteliğinde bir eser. İnsan faaliyetlerinin gezegenin tarihini şekillendirmede nasıl baskın güç hâline geldiğini gösteren Antroposen Çağı’nda, yaşamakta olduğumuz iklimsel, ekolojik, kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasal krizlerle nasıl başa çıkacağımızın, onlara nasıl yanıt vereceğimizin ve en önemlisi de hikâyelerimizi nasıl kuracağımızın temellerini oluşturan çok sayıdaki kavram ve yaklaşımı Türkçede ilk kez bir çalışma, böylesi geniş bir kapsamda bir araya getiriyor. Beşerî Bilimlerin 50 Rengi’nin önerdiği kavramlar, metodolojiler ve gelecek kurgusu üzerine kitabın editörleri Başak Ağın ve Gizem Yılmaz ile söyleştik.

İndir

Yayınlanmış

30.04.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Gündoğan-İbrişim, Deniz. 2024. “Beşerî Bilimlerin 50 Rengi: Çevreci, Dijital, Tıbbi Ve Posthüman Sesler Üzerine”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 6 (Nisan):229-32. https://doi.org/10.5281/zenodo.10996117.

Sayı

Bölüm

Söyleşi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri