İzzet Yasar’ın Camdan Mezbahalar’ında Antroposen Yaklaşımın Eleştirisi ve İnsanlaştırılan Hayvanlar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10992130

Özet

Yazar ve şair İzzet Yasar (1951-2018) Camdan Mezbahalar isimli Toplu Öyküler’inde insan-hayvan çatışmasını merkeze alır. Hikâyelerinde antroposen yaklaşımı toplumun dinamikleriyle birlikte eleştirerek insan-hayvan ilişkisini materyalist düzlemde inceler. Eser, doğanın tahakküm gücünü elinde tutan insanı eleştirirken bir yandan da ele aldığı hayvanlarla insanı kendi dünyasındaki güçsüzlükleriyle karşı karşıya bırakır. İnsan ve hayvan kimliğini eleştirel hayvan okumaları bağlamında bir araya getiren bu çalışma, metin odaklı ve antroposen eleştiri merkezli bir edebiyat okuması sunar.

Referanslar

Adams, Carol J. Etin Cinsel Politikası. Çeviren G.Tezcan ve M. E. Boyacıoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları,

Dirlikyapan, Jale Özata. Kabuğunu Kıran Hikâye: Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı. İstanbul: Metis, 2013.

Duru, Orhan. Fırtına. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.

Evans, Edward Payson. The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. New York: Lawbook Exchange, 2009.

Gezgin, Deniz. Hayvan Mitosları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007.

Haraway, Donna. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.

Kaya, Özcan. “Bir Açmış, Bir Tokmuş: Sema Kaygusuz Öykülerinde Dönüşümün Hâlleri” Monograf 6 (2016): 230-232. Erişim 15 Ocak 2024, http://monografjournal.com/sayilar/6/bir-acmis-bir-tokmus-monograf-sayi-6.pdf

Kaygusuz, Sema. Ortadan Yarısından. İstanbul: Can Yayınları, 1997.

Ryan, Derek. Hayvan Kuramı: Eleştirel Bir Giriş. Çeviren Ayten Alkan. İstanbul: İletişim, 2019.

Reyhanoğulları, Gökhan. “Türk Edebiyatının İlk Bilim-Kurgu Öyküleri ve Orhan Duru.” Turkish Studies 7/3 (2012): 2183-2197. Erişim 15 Ocak 2024, https://www.academia.edu/10759902/İlk_Bilim_kurgu_Öyküleri_ve_Orhan_Duru.

Salvador, Rodrigo B. “The real-life origins of the legendary Kraken.” The Conversation (2015): 1-5. Erişim 17 Ocak 2024, https://theconversation.com/the-real-life-origins-of-the-legendary-kraken-52058.

Sinclair, Upton. Şikago Mezbahaları. Çeviren Kıvanç Güney. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2016.

Waters, Glenn. “The Little People that fell from the Stars, UFOs & the Disks of the Bayan Har Mountains.” Discover Hub Pages (2020). Erişim 10 Ocak 2024, https://discover.hubpages.com/education/The-Little- People-that-fell-from-the-Stars-UFOs-the-Disk-of-Baian-Kara-UlaGli.

Wood, David. “Hayvanlar Hakkındaki Hakikat.” Çeviren Emre Koyuncu. Cogito 80 (2015): 118-134.

Yasar, İzzet. Camdan Mezbahalar: Toplu Öyküler. İstanbul: Yitik Ülke Yayınları, 2012.

Yasar, İzzet. Özel Sektör İmamı. İstanbul: İz Yayıncılık, 2003.

İndir

Yayınlanmış

30.04.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Bilgiç, Büşra. 2024. “İzzet Yasar’ın Camdan Mezbahalar’ında Antroposen Yaklaşımın Eleştirisi Ve İnsanlaştırılan Hayvanlar”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 6 (Nisan):203-12. https://doi.org/10.5281/zenodo.10992130.

Sayı

Bölüm

Eleştirel Deneme