Makale Çağrısı: "Edebiyat Cumhuriyeti, Cumhuriyet Edebiyatı"

09.05.2023

Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Ekim 2023 tarihli 5. sayısında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle “Edebiyat Cumhuriyeti, Cumhuriyet Edebiyatı” konusunu odağına alacaktır.

Dosyada, Türkiye’nin cumhuriyet tecrübeleri, bu tecrübenin kurgusal ve kurgu dışı edebî üretimlerde ve onların alımlanışında ne tür bir tezahür ve etkiye sahip olduğu farklı ülkelerin cumhuriyet deneyimiyle karşılaştırmalı düzlemde ele alınacaktır. Bununla beraber problem, edebiyat ve siyaset ilişkisinin ötesinde “edebiyatın özerkliği” düşüncesiyle ilişkili şekilde eleştirel, tarihsel ve disiplinler arası perspektiften tartışılmaya açıktır.

Diğer bir açıdan, “cumhuriyet” kavramının modern cumhuriyetlerden önceki edebî görünümleri veya ulusal sınırları aşarak farklı kültürleri bir araya getirme ve diyalog imkânı oluşturmaya yönelik kullanımları tartışılacaktır. Bu anlamda, “dünya edebiyatı” ile “cumhuriyet” düşünceleri arasındaki uyum veya karşıtlıklar ele alınacak, böylece hem edebiyat hem de cumhuriyet çok yönlü bir bağlamda, birlikte analiz edilecektir.

Beşinci sayısını bu çok boyutlu zemini dikkate alarak “Edebiyat Cumhuriyeti, Cumhuriyet Edebiyatı” dosya konusuna ayıran Nesir, aşağıda belirtilen başlıklar etrafında Türkçe ya da İngilizce hazırlanan araştırma makalesi, çeviri makale, araştırma notu, eleştirel deneme ve kitap değerlendirme türlerindeki yazıların 1 Ağustos 2023 tarihine kadar https://nesirdergisi.com/ üzerinden gönderilmesini bekliyor.

 • Edebiyatta cumhuriyet alımlamaları
 • Dünya edebiyatından karşılaştırmalı cumhuriyet edebiyatları
 • Dünya edebiyatı ve millî edebiyatlar
 • Cumhuriyet edebiyatında edebî özerklik sorunu
 • Cumhuriyet edebiyatında kanon, karşı-kanon
 • Cumhuriyet edebiyatında “öteki”ler, yabancılar, göçmenler ve azınlıklar
 • Cumhuriyet edebiyatında tek-dillilik ve çok-dillilik
 • Cumhuriyet edebiyatında toplumsal cinsiyet tahayyülü
 • Cumhuriyetin edebî temsillerinde geçmiş, şimdi ve gelecek tahayyülü
 • Cumhuriyet edebiyatında dinin ve dindarlığın temsilleri
 • Cumhuriyette yeni edebî türler, türlerin dönüşümü ve belirsizleşmesi
 • Cumhuriyet edebiyatında millîleşme ve yerelleşme cereyanı
 • Cumhuriyet dönemi kültür, dil ve edebiyat politikaları
 • Cumhuriyet döneminde edebî gruplar, poetikalar, manifestolar
 • Cumhuriyet dönemi edebiyat dergileri
 • Cumhuriyet dönemi edebî tercüme faaliyetleri
 • Cumhuriyet dönemi edebî yayıncılık faaliyetleri
 • Cumhuriyet edebiyatında sansür, otosansür
 • Cumhuriyet dönemi edebiyat tarihçiliği