Makale Çağrısı

11.11.2022

Otobiyografi

Misafir Editörler:

Yalçın Armağan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Zeynep Zengin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Nisan 2023 tarihli 4. sayısında “otobiyografi” konusunu odağına alacaktır. Kurgu ile gerçeklik, öznellik ile nesnellik, bireysellik ile kolektiflik, anlatı ile tarih arasındaki ince sınırda duran edebi bir tür olarak otobiyografi ele alınırken özellikle 1960 sonrası edebiyat teorilerinde merkeziyet kazanan tür, metin ve türler-arasılık gibi konuların yanı sıra farklı teori ve disiplinlerle iç içe geçmiş tecrübe, zamansallık, hafıza, anımsama ve tanıklık gibi kavramlar da otobiyografik metinler üzerinden tartışmaya açılacaktır.

Dördüncü sayısını bu tartışmalı zemini dikkate alarak “otobiyografi” dosya konusuna ayıran Nesir, aşağıda belirtilen başlıklar etrafında Türkçe ya da İngilizce hazırlanan araştırma makalesi, çeviri makale, araştırma notu, eleştirel deneme ve kitap değerlendirme türlerindeki yazıların 1 Şubat 2023 tarihine kadar https://nesirdergisi.com/ üzerinden gönderilmesini bekliyor.

 • Bir tür olarak otobiyografi
 • Otobiyografilerde türler-arasılık sorunu
 • Ben/Yaşam anlatılarının sınırları
 • Otobiyografi teorileri
 • Otobiyografik metinlerde “kurgulanan benlik”ler
 • Kurmacadaki otobiyografi, otobiyografideki kurmaca
 • Otobiyografik belleğin temsilleri
 • Otobiyografilerde deneyim, anımsama ve tanıklık
 • Türkiye’de otobiyografi literatürü
 • Osmanlı edebiyatında otobiyografik öğeler (mecmualar, tezkireler vb.)
 • Modern Türk edebiyatında otobiyografi
 • Dünya edebiyatından karşılaştırmalı otobiyografi çalışmaları
 • Otobiyografilerde kadınlık deneyimleri
 • Bir okuma sözleşmesi olarak otobiyografi
 • Otobiyografilerde öznellik-nesnellik krizi