1.
Karam S, Güney AA. Gelenekle Çatışan Modernleşme: Şii Entelektüel Ahmed Rızâ’nın (1872-1953) 20. Yüzyıl Başlarında Arap Dünyasının Entelektüel-Kültürel Değişimine Katkısı. Nesir Dergisi [Internet]. 18 Ekim 2023 [a.yer 02 Mart 2024];(5):195-8. Erişim adresi: https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/86