1.
Haşim A, Kahraman N. Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar. Nesir Dergisi [Internet]. 18 Ekim 2023 [a.yer 02 Mart 2024];(5):177-82. Erişim adresi: https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/84