1.
İskender H İbrahim. Türkçede –(y)AcAk Muamması: Zaman-Görünüş-Kiplik Yorumlamaları Üzerine Bir Tahkik. Nesir Dergisi [Internet]. 18 Ekim 2023 [a.yer 02 Mart 2024];(5):149-75. Erişim adresi: https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/74