Uyanık, Emriye. “Esra Dicle, Edebiyatın Duygu Haritası (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2022)”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 5 (Ekim 18, 2023): 203–209. Erişim Mart 2, 2024. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/88.