Pelvanoğlu, Emrah. “Halide Edib Ve Şarkın Hindistan Hâlleri”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 5 (Ekim 18, 2023): 75–87. Erişim Mart 2, 2024. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/78.