Kardam, Vishakha. “20. Yüzyıl Dalit Otobiyografilerinde Çifte Marjinalleştirilmiş Benlik”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 4 (Mayıs 4, 2023): 27–40. Erişim Mart 2, 2024. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/50.