Çelik, Hülya, ve Ani Sargsyan. “Ermeni Harfli Türkçe Edebiyat Çalışmaları için Transkripsiyon Standartları Önerisi”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 3 (Ekim 31, 2022): 109–122. Erişim Haziran 2, 2023. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/44.