Akbulak, Esra Nur, ve Kaan Kurt. “Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi Üzerine Söyleşi: Monograf Dergiciliğin Akışkanlığını, Akademininse Kamusallığını Hatırlattı”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 3 (Ekim 31, 2022): 123–142. Erişim Nisan 15, 2024. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/42.