Akyol, Ercan. “Keshif: Osmanlı Türkçesi Mikro Edisyon E-Dergisi Ve Veritabanı”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 3 (Ekim 31, 2022): 101–107. Erişim Haziran 10, 2023. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/41.