Taburoğlu, Özgür. “Distopik Yönelimler: Hareket Ve Sükûnet Oranlarında Bozulmalar”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 3 (Ekim 31, 2022): 89–99. Erişim Mart 2, 2024. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/40.