Baka, Hüsna. “Tutkulu Perçem’de Feminist Bir Yıkım Beklentisi”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 3 (Ekim 31, 2022): 29–46. Erişim Şubat 4, 2023. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/35.