Eram, Aqsa, ve Mohd Raghibul Haque. “Cezanın Ötesinde: Aziz’in The Queue Romanında Panoptik Bakışlar Altında Bekleme”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 3 (Ekim 31, 2022): 47–60. Erişim Nisan 15, 2024. https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/29.