Almond, I. “Pallavi Narayan, Pamuk’s Istanbul: The Self and The City (London: Routledge, 2022)”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 5, Ekim 2023, ss. 199-01, doi:10.5281/zenodo.8418535.