Haşim, A., ve N. Kahraman. “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 5, Ekim 2023, ss. 177-82, doi:10.5281/zenodo.8430090.