Pelvanoğlu, E. “Halide Edib Ve Şarkın Hindistan Hâlleri”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 5, Ekim 2023, ss. 75-87, doi:10.5281/zenodo.8418675.