Taburoğlu, Özgür. “Distopik Yönelimler: Hareket Ve Sükûnet Oranlarında Bozulmalar”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 3, Ekim 2022, ss. 89-99, doi:10.5281/zenodo.7228031.