Uyanık, E. (2023) “Esra Dicle, Edebiyatın Duygu Haritası (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2022)”, Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (5), ss. 203–209. doi: 10.5281/zenodo.8418555.