Karam, S. ve Güney, A. A. (2023) “Gelenekle Çatışan Modernleşme: Şii Entelektüel Ahmed Rızâ’nın (1872-1953) 20. Yüzyıl Başlarında Arap Dünyasının Entelektüel-Kültürel Değişimine Katkısı”, Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (5), ss. 195–198. doi: 10.5281/zenodo.8418641.