Haşim, A. ve Kahraman, N. (2023) “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar”, Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (5), ss. 177–182. doi: 10.5281/zenodo.8430090.