İskender, H. İbrahim (2023) “Türkçede –(y)AcAk Muamması: Zaman-Görünüş-Kiplik Yorumlamaları Üzerine Bir Tahkik”, Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (5), ss. 149–175. doi: 10.5281/zenodo.8402899.