Büyüktuncay, M. (2023) “Erginlik Yaşı: Etno-poetik Bir Ara-metin Olarak Leiris’in Otobiyografisi”, Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (4), ss. 1–25. doi: 10.5281/zenodo.7797420.