Eram, A. ve Raghibul Haque, M. (2022) “Cezanın Ötesinde: Aziz’in The Queue Romanında Panoptik Bakışlar Altında Bekleme”, Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (3), ss. 47–60. doi: 10.5281/zenodo.7221200.